Now showing items 1-1 of 1

  • Metody měření parametrů ve tváření kovů. 

    Knebl, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných ...