Now showing items 1-13 of 13

 • HDR Image Processing 

  Mojžíš, Vít
  Tato práce se zabývá zpracováním HDR obrazu, se zaměřením na návaznost HDR na současné technologie. Praktickým cílem pak byl vývoj uživatelského rozhraní přehrávače HDR videa. Výsledek bude použit pro ovládání nového ...
 • "Magic Lantern" videodekodér pro fotoaparát Canon 5D 

  Škvařilová, Radka
  Tato práce představuje návrh na vytvoření dekodéru pro video zaznamenané pomocí softwaru Magic Lantern, který může být nainstalován na Canon 5D. Toto video je význačné pro svoji velikost 14-bitů v raw formátu a proto může ...
 • Metody pro vylepšení kvality digitálního obrazu 

  Svoboda, Radovan
  S nástupom dostupnej digitálnej techniky prichádzame stále častejšie do styku s digitálnym obrazom. Kamery a fotoaparáty už dávno nie sú dedikované zariadenia, ale sú súčasťou takmer každého mobilného telefónu, PDA a ...
 • Metody temporálního tone-mappingu HDR videa 

  Staněk, Jiří
  Tato diplomová práce poskytuje teoretické náležitosti nutné pro pochopení komplexní problematiky vysokého dynamického rozsahu a řeší implementaci inovativní metody pro temporální mapování tónů videa. Nejprve je vysvětleno ...
 • Mobilní aplikace pro akvizici a úpravu HDR fotografií 

  Michalák, Patrik
  Hlavnou myšlienkou tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá by riešila nielen problémy generovania a spracovania HDR obsahu, ale zamerala sa aj na interakciu s užívateľom a poskytla mu viac možností v prehľadnom a ...
 • Pořizování HDR obrazu ze sekvence snímků 

  Staněk, Jiří
  Tato bakalářská se zabývá získáváním obrazu s vysokým dynamickým rozsahem založeným na kompozici běžných digitálních fotografií. Na základě této metody skládání je implementován program s grafickým uživatelským rozhraním. ...
 • Pořizování HDR obrazu ze sekvence snímků 

  Volek, Patrik
  Tato práce pojednáva o problematice skládaní sekvence snímků s nízkým dynamickým rozsahem (LDR) a různou expozicí do jedné snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Vypracovaný program umožňuje načítat sérii LDR snímek ...
 • Snímání a zpracování digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem 

  Mrázek, Zdeněk
  Cílem této práce je popis matematického aparátu metod skládání několika snímků s různou hodnotou expozice do jediného výsledného obrazu s vysokým dynamickým roz- sahem. Vybrané metody a algoritmy jsou detailně popsány v ...
 • Snímání obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

  Kupka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá základními principy zvyšování dynamického rozsahu u digitální fotografie. Práce dále hledá, jaké metody se využívají pro vytvoření fotografie s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a prozkoumává ...
 • Tone-mapping pro HDR obrazy 

  Nejezchleb, Ivan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (High Dynamic Range, HDR). Stručně popisuje jeho vytváření a uchovávání. Hlouběji se zabývá technikami umožňujícími zobrazení HDR obrazu na ...
 • Vizualizace digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem 

  Markovsky, Aleksander
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu s vysokým dynamickým rozsahem. Popisuje postup kalibrace obrazu s cílem snížit šum, Fourierovu transformaci a konvoluci obrazu, lineární filtry a metodu neostré masky. Následně v ...
 • Využití fotografie s vysokým rozlišením v realitní praxi. 

  Janů, Ondřej
  Cílem práce bylo vypracovat seznam možných využití fotografie s vysokým rozlišením vytvořené skládáním více snímků v realitní praxi. Dále byla zpracována metodika, jak s těmito snímky pracovat a byla vytvořena ukázka s ...
 • Webová aplikace pro hodnocení kvality obrazu a videa 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webové aplikaci pro hodnocení kvality obrazů a videí, a to především těm s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K hodnocení se používají metriky, jejichž výsledky budou sloužit pro věděcké účely a ...