Now showing items 1-3 of 3

 • Obsah adaptogenů v rostlině Schizandra chinensis 

  Kozáková, Soňa
  Tato diplomová práce se zabývá obsahem adaptanogenů v rostlině Schizandra chinensis. Teoretická část se zabývá rostlinou Schizandra chinensis, jejím výskytem, vlastnostmi, využitím a pěstováním. Místa přirozeného výskytu ...
 • Sledování forem arsenu v potravinách 

  Harkabusová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá sledováním arsenu v potravinách. Jejím cílem bylo stanovení celkového množství arsenu ve vzorcích ryb a rýže a studium zastoupení jednotlivých forem, v nichž je arsen v těchto potravinách přítomen, ...
 • Speciační analýza selenu v kvasinkách kultivovaných v médiu s přídavkem selenu 

  Motlová, Tereza
  Cílem diplomové práce bylo stanovení specií selenu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae kultivovaných v médiu, do kterého byla přidána anorganická forma selenu (seleničitan sodný). Koncentrace seleničitanu sodného v ...