Now showing items 1-4 of 4

 • Akcelerace analýzy HTTP provozu 

  Budiský, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá hardwarovou akcelerací analýzy nejrozšířenějšího protokolu na internetu, HTTP. Cílem je získat zajímavé položky z HTTP hlaviček a dosáhnout propustnosti potřebné k monitorování provozu na ...
 • Bezeztrátová komprese dat v IP sítích 

  Pánek, Richard
  Tato bakalářská práce shrnuje metody použitelné při komprimací dat v IP sítích. Popisuje vývoj a funkcionalitu kompresního algoritmu LZW. Dále popisuje testování komprimace paketů IP sítě pomoci algoritmu LZW, kde bylo ...
 • Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA 

  Sikora, Martin
  Popularita vysokoúrovňové syntézy (HLS) se postupně zvyšuje a nástrojů pro ni stále přibývá. Otázkou je, jaký dopad mají tyto nástroje na konečný návrh číslicového obvodu a jestli se v konečném důsledku návrh v jazyce vyšší ...
 • Využití funkcionálních jazyků pro hardwarovou akceleraci 

  Hodaňová, Andrea
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití funkcionálního paradigmatu pro hardwarovou akceleraci, konkrétně pro datově paralelní úlohy. Úroveň abstrakce tradičních jazyků pro popis hardwaru, jako VHDL a Verilog, ...