Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice 

    Němec, Ivo
    Tato semestrální práce se zabývá zkoumáním rozdílných principů řízení topných těles v pájecích stanicích a vlivu bezolovnaté pájecí slitiny na životnost pájecích hrotů. V práci je shrnut popis dílčích prvků pájecích stanic ...