Now showing items 1-1 of 1

  • Kondenzační parní turbina 25 MW 

    Mašek, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 25 MW s odběry páry pro papírenský průmysl. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné bilance turbíny se dvěma technologickými odběry ...