Now showing items 1-6 of 6

 • Kotel na spalování vysokopecního plynu 

  Štipský, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu plynového kotle na spalování vysokopecního plynu. Úvod práce obsahuje stechiometrii spalovaného paliva pro zjištění optimálního množství spalovacího vzduchu a skutečného ...
 • Kotel na spoluspalovaní vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Dohnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spoluspalování vysokopecního a koksárenského plynu, včetně dimenzování výhřevných ploch. Úvodní část je věnována stručné charakteristice spalovaných ...
 • Kotel na spoluspalování plynů 

  Mandelík, Ladislav
  Tématem této diplomové práce je navrhnout spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu. Nejdříve byl proveden stechiometrický výpočet směsi plynů. Poté následovalo určení základních rozměrů teplosměnných ploch ...
 • Návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Machara, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem plynového parního kotle o daných parametrech páry. Jako palivo je použit vysokopecní a koksárenský plyn. V úvodu teto práce jsou nám obě tyto spoluspalované paliva představeny, je proveden ...
 • Návrh kotle na spoluspalování zemního plynu a vysokopecního plynu 

  Šebela, Jakub
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu kotle na spoluspalování vysokopecního a zemního plynu. V první fázi je proveden stechiometrický výpočet pro směs plynů. Následuje návrh spalovací komory a návrh jednotlivých ...
 • Parní kotel s přihříváním páry na spalování vysokopecního plynu 

  Šenovský, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přihříváním páry, na spalování vysokopecního plynu, do železáren. Složení paliva a základní parametry kotle byly k výpočtu dodány. Úvodní část práce se zabývá popisem ...