Now showing items 1-5 of 5

 • Svařování oceli USIBOR 1500 vláknovým YbYAG laserem. 

  Bogar, Radek
  V automobilovém průmyslu se stále častěji vyskytuji vysokopevností oceli. Zaměřil jsem se na ocel USIBOR 1500, která byla svařena pomocí Nd-YAG laseru. V experimentu se využilo odlišných svařovacích parametrů a ochranných ...
 • Svařování plazmou vysokopevnostních ocelí 

  Šknouřilová, Eva
  Tato práce se zabývá plazmovým svařováním vysokopevnostních ocelí. Je rozdělena na dvě části, v teoretické je popsána metoda svařování plazmou a problematika svařování vysokopevnostních ocelí. V experimentální části se ...
 • Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového ...
 • Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli 

  Laštovica, Petr
  Na základě studia materiálů dodaných firmou PWO Unitools a.s. a rad pracovníků konstrukce byl navržen přípravek na tváření průtaží. Tento přípravek byl vyroben a pomocí něj byly prováděny zkoušky výroby průtaží různých ...
 • Žárové zinkování vysokopevnostních ocelí 

  Baránek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlastnostmi vysokopevnostních ocelí, zejména jejich odolnosti vůči působení koroze. Rozebírá jednotlivé druhy koroze a možnost ochrany materiálu proti jejímu působení. Porovnává náklady na ochranu ...