Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

    Perešíni, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
  • Hardwarově akcelerované zařízení pro ochranu před DoS útoky 

    Kuka, Mário
    Táto práca sa zaoberá vývojom firmvéru pre hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred amplifikačnými (D)DoS útokmi. V dnešnej dobe sú útoky typu (D)DoS veľmi rozšírené a zapríčiňujú nemalé finančné škody. Cieľom ...