Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza samovolného pohybu končetin a třesu pomocí vysokorychlostní kamery 

  Kuder, Zenon
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti použití vysokorychlostní kamery Olympus iSpeed 3 a svítivých diod ve viditelném spektru k analýze tremoru horních končetin. Dále řeší možnou realizaci měřicího zařízení včetně softwaru ...
 • Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování ...
 • Elektromagnetická analýza nadproudové spouště jističe 

  Mlynář, Zdeněk
  Použití jističů jako přístrojů sloužících k ochraně obvodu, zařízení, majetku a v neposlední řadě i osob je důležitou součástí výroby, přenosu a distribuce elektrické energie. To klade vysoké nároky na konstrukci jističe ...
 • Rozšíření možností optické diagnostiky spínacího oblouku 

  Samohejl, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením metodiky optické diagnostiky spínacího oblouku s využitím vysokorychlostní kamery Photron SA-X2. Jsou zde zmíněné základní zákonitosti pro správné nastavení měřícího systému a pro ...
 • Spínací mechanismus ve výkonovém jističi 

  Mejzlík, Tomáš
  Práce se zabývá spínacím mechanismem ve výkonovém jističi nízkého napětí. Cílem bylo analyzovat spínací mechanismus teoreticky a prakticky. Teoretickou analýzou je myšleno nastudování různých typů spouštěcích mechanismů ...
 • Využití vysokorychlostní kamery v oblasti zhášení spínacího oblouku 

  Samohejl, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci záznamu pro analýzu elektrického spínacího oblouku v magnetických vypínačích pomocí vysokorychlostní kamery. Měření byla prováděna na jističi 10B s otvorem v bočním krytu, ...
 • Využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. 

  Mucha, Roman
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. První část popisuje základní pojmy v oblasti vysokorychlostních ...
 • Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí 

  Černohorský, Petr
  Práce je zaměřená na problematiku zhášení stejnosměrného oblouku pomocí zhášecí komory. Teoretická část práce se zabývá ději při zhášení stejnosměrného oblouku, a pochody které se dějí ve stejnosměrném výboji. V praktické ...