Now showing items 1-7 of 7

 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Imrich, David
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerše frézovacích strojů a jejich vřeten, používaných v současné době. Druhá část práce obsahuje volbu technických ...
 • Návrh moderní technologie výroby ocelových forem 

  Opršál, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací výroby ocelových forem ve firmě P-D Refractories CZ a.s. Obsahuje rozbor stávajících technologií výroby, určení kritického místa ve výrobě a rozbor možností úprav stávající ...
 • Optimalizace nástrojové řezné geometrie pro vysokorychlostní obrábění tenkostěnných součástí 

  Barcuch, Jakub
  Teoretická část diplomové práce se zabývá materiály využívanými v leteckém průmyslu se zaměřením na slitiny hliníku. Dále se zabývá vysokorychlostním obráběním, jeho charakteristikami a porovnáním s konvenčním způsobem ...
 • Porovnání účinnosti a efektivity drážkování tradičním způsobem s technologií trochoidního obrábění 

  Ferfecki, Artur
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby výroby drážek v průmyslových podnicích a zahrnuje novou technologii výroby pomocí trochoidního drážkování. Součástí této práce je porovnání technologie trochoidního drážkování s ...
 • Vysokorychlostní frézování hliníkových slitin pro letecký průmysl 

  Pazdera, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je komplexní analýza vysokorychlostního obrábění v leteckém průmyslu. Práce zkoumá především obrábění hliníkových slitin, jejichž charakteristikou se zabývá úvodní část. V dalších kapitolách najdeme ...
 • Vysokorychlostní obrábění ložisek z materiálu 100Cr6 

  Tropp, Pavel
  Diplomová práce se zabývá tématem vysokorychlostního soustružení materiálu 100Cr6. Cílem je navrhnout a experimentálně ověřit inovaci výrobního procesu pro zvolenou součást. Práce obsahuje teoretické základy vysokorychlostního ...
 • Výroba vstřikovací formy. 

  Jílek, Bohumil
  Tato práce je zaměřena na problematiku výroby vstřikovacích forem. Obsahuje jednak rozbor jednotlivých částí vstřikovacích forem, popis jejich funkce a možnosti konstrukčního řešení, ale také především souhrn stávajících ...