Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace vstřikovacího systému s tlakovým zásobníkem na vznětový motor 

  Šiška, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá zástavbou nejmodernějšího vstřikovacího systému Common-Rail na čtyřválcový traktorový vznětový motor. Následující aplikace je přestavbou ze zastaralého systému s řadovými vstřikovacími čerpadly. ...
 • Aplikace vstřikovacího systému s tlakovým zásobníkem na vznětový šestiválcový motor 

  Pacovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zástavbou vstřikovacího systému Common Rail na vznětový šestiválcový motor. Jedním z cílů práce je získat široký přehled o vstřikovacím systému s tlakovým zásobníkem a vyhodnotit vývoj v této ...
 • Aplikace vysokotlakého palivového systému na vznětový motor 

  Ševčík, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl vytvořit návrh nového konstrukčního řešení vysokotlakého palivového systému pro vznětový motor. Návrh se odvíjel od požadavků zadavatele, tedy společnosti Zetor. Byl vybrán palivový systém Common ...
 • Fosfátové konverzní povlaky 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem diplomové práce je studium vlivu struktury fosfátového povlaku na mechanické vlastnosti šroubového spojení. Teoretická část se zabývá popisem konvenčního procesu fosfátování a je následována rozborem současných ...
 • Konstrukční řešení mechanismu napínací kladky zkušebního zařízení 

  Čoček, Jan
  Cílem této diplomové práce je zhotovení automatického napínacího zařízení pro regulaci síly působící v hnacím řemeni vysokotlakých čerpadel za běhu dlouhodobé zkoušky. Práce je vytvořena ve spolupráci se společností Bosch ...
 • Možnosti vstřikovacího systému common-rail 

  Smilek, Tomáš
  Tomáš Smilek Možnosti vstřikovacího systému common-rail BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0 Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím systémem common-rail. Popisuje historii ...
 • Možnosti využití nekonvenční technologie vodního paprsku ve strojírenské firmě 

  Strnad, Pavel
  Posouzení využití technologie obrábění materiálu nekonvenční metodou řezání pomocí abrazivního vodního paprsku v prostředí strojírenské firmy. Možnosti využití této technologie s ohledem na její technologické možnosti a ...
 • Optimalizace výrobní a montážní technologie ventilového čepu 

  Hrouzková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu výrobní a montážní technologie ventilového šroubu montovaného do dieslového vysokotlakého čerpadla CP3 ve firmě Bosch, u kterého byla zjištěna netěsnost. Jako experimentální ...
 • Palivové systémy zážehových motorů 

  Faiman, Jiří
  Cílem této práce je vytvořit přehled palivových systémů používaných u moderních zážehových motorů a popsání základních komponent těchto systémů. Dále bude popsána funkce jednotlivých těchto komponent a režimy provozu ...
 • Přímý vstřik benzínu – vstřikovací systém budoucnosti? 

  Smilek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá přímým vstřikem benzínu u spalovacích motorů. Uvádí přehled komponentů vstřikovacího systému. Popisuje jejich stavbu a princip funkce, výhody a nevýhody systému oproti starším způsobům vstřikování. ...
 • Robotizované pracoviště pro manipulaci s dílci a součástkami 

  Stief, Tomáš
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá návrhem uspořádání automatizovaného robotizovaného pracoviště pro manipulaci s tělesy vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. Dále na realizaci a následné návratnosti investice. V ...
 • Systém Common Rail na šestiválcovém traktorovém motoru 

  Černoch, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá instalací moderního vysokotlakého vstřikovacího systému Common Rail na šestiválcový traktorový motor. Tento systém nahrazuje vstřikovací systém s řadovým čerpadlem. Instalace systému Common ...
 • Systém common rail pro čtyřválcový vznětový motor 

  Brhel, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá instalací vysokotlakého vstřikovacího systému Common Rail na čtyřválcový traktorový vznětový motor. Diplomová práce se v úvodní části věnuje vstřikovacím systémům vznětových a traktorových ...
 • Systém common-rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor 

  Ošmera, Petr
  Tato diplomová práce na téma „systém common rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor“ je zaměřena na aplikaci moderního vstřikovacího systému common rail pro již existující traktorový motor. Diplomová práce pojednává ...
 • Úprava hydraulické části plunžrového čerpadla na vyšší tlaky 

  Dvořák, Petr
  První část diplomové práce se zabývá hydrostatickými čerpadly obecně. Druhá část se zabývá již konkrétněji plunžrovými čerpadly s klikovým mechanismem. Ve třetí části jsou uvedeny základní vztahy pro výpočet plunžrového ...
 • Vstřikovací systémy užitkových automobilů 

  Horníček, Petr
  V této bakalářské práci popisuji části palivového systému a jejich funkci. Dále je zde uveden přehled nejpoužívanějších vstřikovacích systémů s principem činnosti, výhodami a nevýhodami daného provedení. Také je zde ...
 • Vysokotlaké vstřikovací systémy 

  Bernátek, Vojtěch
  Tato práce se zaměřuje na vysokotlaké vstřikovací systémy. Uvádí některé typy naftových i benzínových palivových systémů. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody daných systémů a jejich základní konstrukční rozbor.
 • Výroba náhradního dílu čerpadla pro řezání vodním paprskem 

  Vrána, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje teoretickou část zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možným způsobům využití při obrábění. Část praktická řeší ...
 • Vývoj a perspektivy systému common rail 

  Gach, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vstřikovací systém s vysokotlakým zásobníkem Common Rail. Popisuje počátky systému, jeho princip a funkci jednotlivých části systému. Zabývá se rovněž vývojem jednotlivých generací ...
 • Vývoj vstřikovacích systémů vznětových motorů 

  Sikora, Ondřej
  Bakalářská práce byla zpracována jako přehledová studie pojednávající o vývoji vstřikovacích zařízení paliva pro vznětové motory. První část práce se věnuje palivovému ústrojí, která čtenáře vtáhne do všeobecné problematiky ...