Now showing items 1-6 of 6

 • Numerická simulace plnění a tuhnutí odlitku 

  Kolda, Vlastimil
  Cílem této diplomové práce je, na základě numerické simulace stávající technologie výroby hliníkového odlitku držáku kladky V9X, analyzovat příčiny vzniku vad typu zavaleniny a studené spoje. Následným cílem je vypracovat ...
 • Povrchová úprava slitin zinku 

  Kinc, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zabývající se problematikou zinkových slitin. V první části práce je popsána výroba čistého zinku různými metodami a zpracování odpadů. Dále je uveden výčet zinkových slitin ...
 • Studium hlavních faktorů, které ovlivňují jakost u technologických procesů 

  Talanda, Ivan
  Cílem této bakalářské práce je po teoretické stránce popsat problematiku pórovitosti odlitků z hliníkových slitin odlévaných metodou tlakového lití. V práci je blíže rozebrán vliv pórovitosti na mechanické vlastnosti ...
 • Tlakově lité odlitky z Mg slitin - trendy vývoje 

  Svoboda, Rostislav
  Cílem této závěrečné práce je na vzorcích odlitku ze slévárny Aalen (Německo), který byl tlakově odlit ze slitiny AZ91 D, zjistit vliv pórovitosti a parametru kulatosti na mechanické vlastnosti. Pro vyhodnocení těchto ...
 • Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití 

  Míšek, Jakub
  Tato práce zkoumá vliv délky procesu odplyňování na stupeň naplynění taveniny a na kvalitu odlitků litých technologií vysokotlakého lití. Je analyzován druh vad vyskytujících se v odlitku na základě pozorování makrostruktury ...
 • Využití řízeného naplyňování slitin Al-Si při tlakovém lití 

  Jankes, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá možností, řízeného naplyňování slitin Al-Si při odlévání v tlakové slévárně. K naplyňování taveniny bylo použito rotační odplyňovací zařízení a jako médium plyn 20 % H2 v N2. Odlitky byly ...