Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie 

  Foit, Vladimír
  Tato bakalářská práce s názvem Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je uveden přehled obnovitelných zdrojů energie používaných v ČR. Ve druhé části zahrnuje energetickou ...
 • Optimalizace instalace kogenerační jednotky v rodinném domě 

  Novotný, Jan
  Práce se zabývá využitím tepelné energie z kogenerační jednotky v rodinném domě. Ohled je brán zejména na její užití pro vytápění rodinného domu a ohřev teplé užitkové vody. Optimalizace je prováděna na již existujících ...
 • Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo 

  Kada, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá optimální regulací tepelného čerpadla typu vzduch-voda pro vytápění rodinného domu. Je zde kladen důraz na dosažení maximální účinnosti, nejnižší pořizovací ceny regulátoru a nejdelší životnost ...
 • Terminál pro vizualizaci a ovládání podmínek v obytném domě 

  Szalay, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulace plynového kotle a oběhového čerpadla pro vytápění rodinného domu a zprovoznění měření potřebných veličin k zajištění optimální regulace. Při návrhu je kladen důraz na ...