Now showing items 1-10 of 10

 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Polymerní matrice na bázi epoxidizovaných olejů 

  Kvasničková, Lucie
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá novými poznatky na poli polymerních matric na bázi přírodních olejů, druhy rostlinných olejů a jejich epoxidací. Následně se zabývá epoxidovými pryskyřicemi – zejména ...
 • Porovnání technologických, ekologických a ekonomických vlastností různých pojivových systémů formovacích směsí 

  Ambrož, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním technologických, ekologických a ekonomických vlastností různých pojivových systémů formovacích směsí. Práce osahuje základní přehled systémů používaných ve slévárenské praxi a u ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Povrchové úpravy v lehkém průmyslu 

  Dokoupilová, Dita
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem jednotlivých aplikací práškových materiálů. Práškové lakování je technologie nanášení povlaků na kovové materiály. Cílem je ochrana ...
 • Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů. 

  Tesař, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh výroby pomocí lepících systémů. Na základě literární studie problematiky lepení je navržen vhodný lepící systém pro spojení rámů hliníkových dveří ...
 • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

  Provazníková, Andrea
  Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...
 • Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku 

  Svačina, Roman
  Diplomová práce se zabývá vlivem způsobu vytvrzování na kvalitu laku práškového lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedeno vytvrzení ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná teplem 

  Dratnal, Lukáš
  Se stoupajícími požadavky na slévárenství jsme nuceni vyvíjet nové druhy slévárenských pojiv ať už organických či anorganických. Existuje celá řada požadavků na formovací směsi, pro správnou funkci. Formovací směsi musí ...
 • Využití mikrovlnného ohřevu při vytvrzování lepidel a kompozitních materiálů 

  Wagnerová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá mikrovlnnou technologií a možností jejího využití při vytvrzování lepidel a kompozitních materiálů. První část obsahuje souhrn teoretických poznatků. Je zde popsán princip mikrovlnného ohřevu, ...