Now showing items 1-1 of 1

  • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

    Škrášek, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...