Now showing items 1-1 of 1

  • Využití agilních metodik při řízení vývoje software 

    Brejčáková, Simona
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou agilného vývoju softvéru. Teoretická časť je venovaná popisu tradičných a agilných metód, ich porovnaní. Následne sú podrobnejšie opísané agilné metodiky Scrum, Extrémne programovanie ...