Now showing items 1-20 of 53

 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Analýza přínosů projektů OHK Brno pro podnikatele v regionu 

  Majer, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou přínosu projektů Obchodní a hospodářské komory Brno pro podnikatele v regionu. V diplomové práci je popsána struktura a fungování komory a též jednotlivé její projekty. Pro hodnocení jsou ...
 • Centrum volného času 

  Stolička, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je návrh centra volného času v Českých Budějovicích. Objekt bude slouţit pro vzdělávání a sportovní vyţití občanů města. Klienti vyuţijí sluţeb kavárny s galerií, víceúčelových sálů, knihovny a výukových ...
 • Centrum volnočasových aktivit 

  Kaňovský, Michal
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby centra volnočasových aktivit. Jedná se o objekt ležící na okraji města Třebíč na ulici "Na Kopcích". Objekt sestává ze dvou vzhledově a ...
 • Civil protection, survival and physical fitness 

  Chlíbková, Daniela (Elsevier, 2011-02-07)
  The development of education in civil protection shows a continuous change from preparation for protection against the results of wars to the present aim - which deals mainly with the results of natural and anthropogenic ...
 • Evropský sociální fond a financovní lidských zdrojů 

  Německá, Lenka
  Cílem této diplomové práce je objasnit možnosti financování z fondů Evropské Unie pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Lemon, s.r.o., tedy především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v ...
 • Financování projektu neziskové organizace z fondů EU 

  Baranyková, Michaela
  Práce řeší projekt financovaný z fondů EU zaměřený na vzdělávání (e-learning) reálné neziskové organizace - Komory daňových poradců ČR, a to z hlediska jeho dokumentace, přípravy, plánování a financování.
 • Financování rozvoje lidských zdrojů společnosti Pala s.r.o. 

  Hromková, Radka
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu za získání finančních prostředků pro rozvoj lidských zdrojů ve společnosti PALA, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o rozvoji lidských zdrojů a způsobech financování. ...
 • Informačně vzdělávací středisko 

  Filipčík, Tomáš
  Projekt dvoupodlažní nepodsklepené budovy s výukovými a administrativními prostory. Objekt se nachází v lokalitě Karlovy Vary-Dvory.
 • Integrace iPadů do škol 

  Havíř, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dílčí části informačního systému založeném na iPadech jakožto výukových zařízeních. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii, specifika týkající se tématu a výhody iPadů pro školský ...
 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz ve výuce na základních a středních školách 

  Pajpachová, Veronika
  Tématem této bakalářské práce je Koncepce Ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz ve výuce na základních a středních školách. Na konci minulého století byla problematika výuky ochrany obyvatelstva na školách ...
 • Management osobního rozvoje 

  Dvořáčková, Dagmar
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na ...
 • Mateřská škola Brno 

  Bánovský, Pavel
  Tématem bakalářské práce byl návrh mateřské školy v městské části Brno Střed. Návrh řešil provozy mateřské školy o dvou odděleních a navazující funkci klubovny na druhém nadzemním podlaží. Zadaná parcela se nachází v proluce ...
 • Mateřská škola na Obilním trhu v Brně 

  Walter, Jaromír
  Zadáním mé bakalářské práce bylo zpracování pozemku u Obilního Trhu v Brně formou budovy, splňující funkci mateřské školky. Daná parcela se nachází v proluce vzniklé za 2. světové války, a celý pozemek pokračuje pak dále ...
 • Mateřská škola v Brně 

  Gladiš, Filip
  Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údolní u Obilního trhu v městské části Brno-Střed. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro ...
 • Model vzdělávání uživatelů v oblasti IT 

  Drdlová, Světlana
  V této diplomové práci je provedena analýza vstupních znalostí zaměstnanců a analýza obchodní společnosti, která působí v oblasti vzdělávání IT. Na základě této analýzy je vytvořen model vzdělávání, který má zvýšit efektivitu ...
 • Modul online testování v informačním systému 

  Sláma, Pavel
  Tato práce se snaží zorientovat v širokém prostoru poměrně nové problematiky e-learningu. E-learning přišel s rychlým rozvojem internetu, jako zpohodlnění, zrychlení vzdělávání a zároveň snížení jeho závislosti na lidských ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Skrývalová, Dominika
  Moravské vinařské centrum Brno , sídlo Vinařského institutu, reprezentuje moravské vinohradnictví a vinařství. Budova nad historickými sklepy nabízí edukační i kulturní vyžití pro odborníky i širokou veřejnost. Tuto funkci ...
 • Motivace a spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Holubová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a spokojenosti zaměstnanců. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů motivace, spokojenosti a vzdělávání. Popisuji teorii motivace, nebo faktory pracovní ...
 • Návrh a aplikace systému učící se organizace 

  Beran, Adam
  Tématem mé diplomové práce je ,,Návrh a aplikace systému učící se organizace.“ Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu a neustálému pokroku ve všech oborech je pro každou firmu velmi důležité neustálé zlepšování. Často platí, ...