Now showing items 1-9 of 9

 • Integrace e-learningu do procesu vzdělávání zaměstnanců 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato diplomová práce zkoumá možnosti implementace e­learningu do procesu vzdělávání ve společnosti HOPE – E. S., v.o.s. V práci jsou srovnávány konkurenční možnosti LMS systémů a je vybráno jedno konkrétní řešení. Zvolené ...
 • Návrh aplikačního softwaru pro personalisty pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikačního softwaru pro personalisty společnosti AZ, s.r.o. Zaměřuje se na zmapování činností spojených s realizací vzdělávacích kurzů. Diplomová práce předkládá návrh pro zjednodušení ...
 • Návrh motivačního systému společnosti CONTIPRO GROUP s.r.o. 

  Barnetová, Eliška
  Tato diplomová práce se orientuje na rozvoj a zlepšení motivačního systému společnosti Contipro Group. Pomocí vnitropodnikových zdrojů a dotazníkového výzkumu je analyzován současný stav motivačního systému. S ohledem na ...
 • Návrh na zvýšení efektivity personální práce 

  Fialová, Kateřina
  Práce se zabývá personálním managementem v malé firmě EKON international, s.r.o.: shrnutí teoretických poznatků k dané problematice, analýza podmínek, návrh řešení pro současný stav personalistiky ve firmě. Cílem návrhu ...
 • Návrh projektu pro zvýšení adaptability zaměstnanců 

  Pavlíčková, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem projektu poradenského a informačního centra, které bude poskytovat informace a poradenství v oblasti vzdělávání zaměstnanců, z něhož mají prospěch jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé (zvýšení ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Mikulecká, Tereza
  Diplomová práce se soustředí na oblast řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje dílčí činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy ...
 • Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Halačková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců výdejních míst ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na základní teoretické poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Druhá část ...
 • Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Vaněk, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Následně je provedena analýza aktuálního stavu ...
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců České Zbrojovky Uherský Brod. 

  Farkašová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podniku Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod. Vzdělaní pracovníci tvoří klíč k úspěšnému chodu organizace. Hlavním cílem předkládané diplomové práce ...