Now showing items 1-3 of 3

 • Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek 

  Elger, Jiří
  Bakalářská práce na téma „Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek“ se zabývá vyhodnocením provozu tepelného čerpadla v rodiném domě s následným zjištěním závislosti topného faktoru a tepelného ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

  Valešová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
 • Tepelná čerpadla s možností chlazení 

  Potočník, Petr
  Bakalářská práce zahrnuje základní rozdělení tepelných čerpadel, přičemž se specializuje na tepelná čerpadla s možností chlazení. Blíže určuje výhodnější typy tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení. Přibližuje jejich ...