Now showing items 1-20 of 24

 • Akustické mikroklima nevýrobních objektů 

  Jelínek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na působení akustického mikroklima v nevýrobních objektech na člověka. V rámci zpracování tématu byla provedena měření hladin akustického tlaku v skutečných objektech a zpracovány protokoly ...
 • Horský rekreační komplex, Wellness & Spa 

  Najman, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování dokumentace pro provedení stavby horského rekreačního komplexu, umístěného v Loučné nad Desnou. Objekt se nachází v katastrálním území Kouty nad Desnou. Tato oblast je známá ...
 • Mikroklima bazénových hal 

  Halla, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu bazénových hal. Popisuje úskalí a zásady návrhu vzduchotechnického systému v prostorách se zvýšenou produkcí vlhkosti. Detailněji se zaměřuje na metody stanovení ...
 • Návrh vzduchotechniky wellness sportovního centra 

  Valcha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem klimatizační jednotky wellness sportovního centra v Brně a zahrnuje experimentální měření HEPA filtrů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými jsou: teoretická část, experimentální ...
 • Návrh zařízení pro úpravu mikroklimatu v rekonstruovaném rodinném domě 

  Vacenovský, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu zařízení pro úpravu mikroklimatu v rodinném domě. První část obsahuje analýzu tepelných ztrát před a po zateplení. Na základě této analýzy je navržena otopná soustava, včetně potřebných technických ...
 • Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí 

  Veselý, Libor
  Magisterská práce se zabývá způsobem odstranění poruchy vzduchotechnické jednotky. Jsou zde analyzovány možné příčiny poruchy vzduchotechnického soustrojí a navrženy varianty řešení způsobu opravy. První navržená varianta ...
 • Rodinný dům se zubní laboratoří 

  Najman, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování dokumentace rodinného domu se zubní laboratoří. Objekt je umístěn v rozvojové severní části obce Moravany. Rodinný dům je navržen pro bydlení čtyř až šesti členné rodiny a ...
 • Vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky 

  Hamplová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace vzduchotechnické jednotky vybudované Strojírenským zkušebním ústavem s.p. za účelem testování především tepelných čerpadel a dalších vzduchotechnických přístrojů. Tato ...
 • Vliv vnějšího prostředí na kvalitu vnitřního prostoru 

  Zemánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá kvalitou vnějšího a vnitřního prostředí a možností vzájemného ovlivňování. Řeší složky, škodliviny a zdroje škodlivin, které jsou obsaženy ve vnějším i vnitřním vzduchu a ovlivňují tak okolí nás ...
 • Vzduchotechnické jednotky 

  Cakl, Dominik
  Diplomová práce se zabývá analýzou problematiky nerovnoměrně rozvrstveného průtoku vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách a následné optimalizaci s ohledem na rychlostní poměry, energetickou náročnost a legislativní ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Slabá, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro aquapark. Řešená část objektu je rozdělena do tří celků: relaxační bazén, malý bazén (dětský) a technické zázemí včetně přiléhajících místností. Hlavními ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Hrabová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení bazénové haly. Hala je rozdělena na čtyři samostatné celky. První zařízení je navrženo jako klimatizační jednotka pro šatny. Pro plavecký bazén byly ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Ulma, Alexandr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro bazénovou přístavbu hotelu. Ta sestává z teplovzdušně větraných prostorů wellness a z klimatizované bazénové haly. Teoretická část se zabývá literární ...
 • Vzduchotechnika bazénu v rodinném domě 

  Čaniga, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení rodinného domu s vnitřním bazénem. Zatímco prostor bazénu bude klimatizován, zbývající části objektu budou větrané převážně teplovzdušně a částečně ...
 • Vzduchotechnika hotelového komplexu 

  Očkan, Tomáš
  V první části se práce zabývá tvorbou interního mikroklimatu hotelového komplexu pomocí systémů vzduchotechniky. Systémy jsou zvoleny na základě teoretických znalostí a praktických použití v zahraničí. V druhé části je ...
 • Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče 

  Cakl, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických a klimatizačních systémů v prostorách JIP infekčního oddělení a zázemí zaměstnanců nemocnice. Návrh zařízení splňuje příslušné normy, hygienické a provozní požadavky. ...
 • Vzduchotechnika kina 

  Czempka, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení ve vybrané budově kina vybaveného prostorným foyer s barem, kinosálem s technickým zázemím, nahrávacím studiem a doprovodnými prostory. Zařízení jsou navržená ...
 • Vzduchotechnika kina s nahrávacím studiem 

  Jurča, Jaromír
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na návrh vzduchotechniky kina s nahrávacím studiem. Tento objekt sestává ze tří samostatně klimatizovaných celků. Teoretická část se zabývá problematikou akustiky ve vzduchotechnice. ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Husák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá navržením vzduchotechnických zařízení a klimatizací pro polyfunkční budovu, ve které se nachází 4 lékařské ordinace, kadeřnictví, autoškola a 3 bytové jednotky. Dům je vyprojektován, aby splnil ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Frühauf, Patrik
  Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky sportovního centra. Cílem této práce je navrhnout dvě až tři vzduchotechnická zařízení v části zadaného objektu. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými jsou: ...