Now showing items 1-6 of 6

 • Teplovzdušné vytápění výstavního prostoru autosalonu 

  Bajza, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro výstavní prostor autosalonu a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu. Zařízení je navrženo aby splňovalo provozní, funkční a hygienické požadavky ...
 • Vzduchotechnika multifunkční budovy 

  Vozák, Daniel
  První část bakalářské práce je zaměřena na obecné principy větrání a úprav vzduchu pomocí vzduchotechnických systémů. V druhé části se zaměřuji na návrh vzduchotehnického systému pro druhé nadzemní podlaží multifunkční ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního objektu 

  Malovaný, Ondřej
  V první části bakalářské práce slouží k nastínění parního oběhu chlazení se zaměřením na kompresorové chlazení. Druhá část se zabývá návrhem vzduchotechniky pro první nadzemní podlaží multifunkčního objektu. Podrobně jsou ...
 • Vzduchotechnika obchodního centra 

  Šenkyřík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky ve stávajícím obchodním centru. V teoretické části je popsáno větrání, návrh vzduchotechniky obecně a možné koncepce vzduchotechniky v obchodních centrech. Výpočtová část ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Císař, Milan
  První část této bakalářské práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti ve vzduchotechnice. Druhá část se zaobírá návrhem nuceného větrání v prostorách polyfunkčního objektu. Jednotlivé části objektu jsou určené pro ...
 • Vzduchotechnika výrobně skladovací haly 

  Fridrich, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro výrobně skladovací halu a prostor nutných pro zajištění provozu. Zařízení č. 1 je navrženo tak, aby bylo schopno pokrýt tepelnou zátěž obsluhovaných místností ...