Now showing items 1-11 of 11

 • Alternativní možnosti vzletu a přistání letadel s pevným křídlem 

  Cäsar, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout a posoudit proveditelnost z hlediska základních fyzikálních zákonů různých možností pro zkrácení délek startu a přistání zejména malých jednomístných letounů. Tyto varianty jsou navrženy ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Lanový naviják 

  Kudláček, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení lanového navijáku pro bezpečný vzlet modelů kluzáků do rozpětí křídel 5 m, hmotnosti 5 kg a maximální vzle-tové rychlosti 17 m.s-1. Práce obsahuje návrh navíjecího bubnu včetně ...
 • Návrh optimálního tvaru trupu amfibie „Seagle“ 

  Weis, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem geometrických tvarů trupu amfibie Seagle a navržení optimálních tvarů pro zlepšení aerodynamických a hydrodynamických vlastností.
 • Návrhová studie letiště VFR 

  Brandejský, Petr
  Záverecná diplomová práce má za cíl vytvorit návrhovou studii na vznik nového VFR letište. To má být postaveno v jihovýchodní cásti Ceské republiky, v blízkosti mesta Valašské Klobouky. V práci jsou vysvetleny podstatné ...
 • Pevnostní návrh ostruhy letadla 

  Profota, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtovou deformačně-napěťovou analýzou ostruhy letounu L410 NG s hlavním cílem nejprve ověřit stávající konstrukční variantu a následně navrhnout jiné konstrukční řešení se schopností ...
 • Postupy za nízké dohlednosti 

  Kürthy, Peter
  Práca sa zaoberá postupmi za nízkej dohľadnosti a ich priamou aplikáciou na letiská, lietadlá a prevádzkovateľov. Hlavným cieľom bolo charakterizovať postupy za nízkej dohľadnosti ako súbor podmienok pre vybavenie letiska, ...
 • Požadavky na technické vybavení letišť pro smíšený letecký provoz 

  Kružlicová, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom vybavenia na letiskách so zmiešanou prevádzkou. Prvá, teoretická časť predstavuje prehľad všetkých legislatívnych požiadaviek pre infraštruktúru, vybavenie a prevádzku letísk. V ...
 • Problematika certifikace plochy pro vzlety a přistání 

  Jaša, Marek
  Cílem bakalářské práce je stanovit podmínky pro certifikaci plochy dle požadavků předpisů L14 a LA3 a následně je aplikovat na konkrétní plochu. Dále práce stanovuje podmínky pro vzlety a přistání z jakékoliv plochy, kterými ...
 • Vliv meteorologických podmínek na vzlet a přistání motorových letounů 

  Koupý, Zdeněk
  V této bakalářské práci se pojednává o vlivu různých meteorologických podmínek a jevů na výkony letounů během fáze vzletu a přistání, respektive výkony jejich leteckých pohonných jednotek. V práci jsem se zaměřil na vliv ...
 • Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla 

  Vrba, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a ...