Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronické řídicí jednotky pro 6-ti válcové vznětové motory 

    Florek, Matej
    Práca sa zaoberá problematikou vznetového spaľovacieho motora, jeho vznikom a historickým vývojom. Popisuje princíp fungovania 4-taktného procesu a komponenty motora. Približuje vývoj vstrekovacích systémov a popisuje ...
  • Palivové systémy vznětových motorů 

    Duda, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá palivovými systémami, predovšetkým ale vstrekovacím systémom Common rail. Najpoužívanejší vstrekovací systém, ktorý je na trhu už takmer dvadsať rokov sa postupne inovuje a zdokonaľuje. ...