Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh zásobníku pro obilí 

  Pilař, Vlastimil
  Cílem diplomové práce je návrh zásobníku pro obilí. Je zde nastíněno možné skladování obilí v závislosti na kvalitě a stavu obilovin a také způsoby plnění a vyprazdňování zásobníku i s problémy, které s sebou tyto činnosti ...
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Matuška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlubokého zásobníku pro různé sypké materiály. V práci je zpracován rozbor volby typu konstrukce, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet tloušťky stěny zásobníku. Jsou zde také ...
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Kadyrgozhin, Yermek
  Podstatou této diplomové práce je provést konstrukční návrh hlubokého zásobníku pro sypké materiály. V práci je proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Dále ...