Now showing items 1-2 of 2

  • Od země přes kopec do nebe... 

    Šarochová, Kristýna
    Ve své bakalářské práci bych chtěla zkoumat malířský přístup analogický procesům v přírodě. Jakým způsobem se krajina transformuje přes umělce v umělecké dílo. Vytvářím strukturní předobraz, matrici se kterou dále pracuji. ...
  • Ostravskou krajinou... 

    Kubinová, Michaela
    Člověk vstupuje se svými aktivitami do průmyslové krajiny stejně přirozeným způsobem jako rostlinná a živočišná společenstva desetiletí let před ním, a rozvíjí je.