Now showing items 1-7 of 7

 • Komunikační mix ve společnosti GRIMALDI, SPOL. S R. O. 

  Lukáčová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zlepšení a rozšíření nástrojů komunikačního mixu společnosti, vedoucí ke zvýšení počtu nových zákazníků společnosti Grimaldi spol. s r. o., jedná se o malou společnost, která se ...
 • Komunikační strategie pro firmu Ježek 

  Urban, Jan
  Předmětem diplomové práce „Komunikační mix konkrétního podniku“ je analýza současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku a návrh nového. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Návrh komunikační strategie podniku 

  Josková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav komunikace se zákazníky podniku a navrhnout jeho komunikační kampaň pro další roky. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb 

  Kuldová, Sabina
  Hlavní cíl bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Lemur v.s.a. a návrhy na jeho zlepšení. Teoretická část bakalářské práce se pak zaměřuje na popis východisek, která s danou ...
 • Návrh marketingových aktivit společnosti 

  Wolfschützová, Irena
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací a především pak propagací jako významným faktorem úspěšnosti společnosti podnikající v oblasti služeb. Nejdříve se zaměřuje na odlišnosti marketingu služeb od marketingu ...
 • Návrh propagace začínající grafické firmy 

  Richterová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá sestavením propagace pro firmu efF creative ateliér, která podniká v polygrafickém průmyslu. Práce je zaměřena na analýzu marketingového prostředí uvnitř i vně firmy a podrobněji zkoumá jednotlivé ...
 • Návrh úprav marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Skryjová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zpracována pro společnost ReproGenesis, a.s., která se zabývá problematikou léčby neplodnosti. Zkoumá a hodnotí marketingovou komunikaci firmy a zjišťuje nedostatky v této oblasti. Na základě poznatků ...