Now showing items 1-2 of 2

  • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

    Foltýn, Pavel
    Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
  • Integrace výpočtového programu XFOIL v prostřední MATLAB 

    Křižák, Michal
    Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá ...