Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Petruchová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy a mzdovými náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců. Zaměřuje se na optimalizací mzdových nákladů, které zaměstnavateli vznikají v důsledku navýšení ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Famfulíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, především jejich vznikem. Cílem práce je návrh řešení problému, který se týká nedostatku uchazečů o nabízená pracovní místa, resp. optimalizace počtu ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vorrethová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Cílem práce je optimalizace osobních nákladů v souvislosti s nerovnoměrně rozloženou potřebou práce v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Štercová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem a trváním nového pracovněprávního vztahu. ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Hudcová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního poměru, především jeho vzniku. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na základní pojmy související s pracovním poměrem a jeho vznikem. Hlavním cílem analytické ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Létalová, Klára
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, zejména jejich vzniku. Práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají při zaměstnávání nových zaměstnanců. Teoretická část práce je ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Buryánek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na základní pojmy pracovněprávního vztahu, všechny jeho formy a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Kellnerová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávního vztahu v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových nákladů zaměstnavatele při současné poptávce po jeho výrobcích ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Boháčková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se pracovněprávních vztahů z právního, daňového, ekonomického a účetního ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Ducháčková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část charakterizuje základní pojmy pracovněprávních vztahů z pohledu právního, ekonomického, účetního a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Řezáčová, Iveta
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají v souvislosti se zaměstnáním nových zaměstnanců. Pracovní místa vznikají v důsledku investice do rozšíření výrobní činnosti obchodní korporace. ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Páblová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Konečná, Dana
  Bakalářská práce je zaměřena na pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Popisuje základní pojmy pracovněprávních vztahů, jeho formy a náležitosti. Teoretická část bakalářské práce se věnuje teoretickým ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Horníčková, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů v souladu s právními předpisy České republiky. Zaměřuje se na náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců a analyzuje mzdové náklady vybrané ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Opletalová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Hlavním cílem je předložit návrhy pro optimalizaci mzdových a osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Dalším cílem je najít možná řešení problému ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Pavlišová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů ve vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají pracovněprávních vztahů z hlediska právního, daňového a ...