Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh změn motivačního programu ve vybraném podniku. 

  Radičová, Kateřina
  V předkládané diplomové práci se autorka zabývá motivací zaměstnanců ve vybraném podniku. Pozornost je věnována analýze stávajícího motivačního systému,systému hodnocení a odměňování. Cílem této práce je na základě ...
 • Systém odměňování v podniku a návrh jeho změny 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá současný stav systému odměňování ve vybraném podniku AT Weldsteel, s. r. o. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a systému odměňování a hodnocení zaměstnanců. V praktické části ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Vymazalová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi české obchodní korporace. První část obsahuje teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, pro zaměstnance a pro odměňování zaměstnanců. Ve druhé části ...
 • Změna systému odměňování ve výrobní společnosti 

  Sedláčková, Veronika
  Tato diplomová práce pojednává o systému odměňování a motivaci zaměstnanců ve vybrané výrobní firmě. Za cíl si klade zanalyzovat současný systém odměňování, a pomocí nových poznatků získaných empirickým šetřením navrhnout ...