Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika stavebních konstrukcí při hodnocení poruch a vad 

    Stehlík, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá způsoby měření poruch a vad v rámci stavebně technického průzkumu a jejich hodnocením. Součástí práce je rozbor právní problematiky stavebně technických průzkumů a rozbor zásad při jeho ...