Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace vzorového skladového systému ve výrobně informačním systému COMES 

    Štoudek, Marcel
    Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření vzorového skladového systému v programovém prostředí COMES od firmy COMPAS Automatizace s. r. o., sídlo Žďár nad Sázavou. Skladový systém je naprogramován v modulu COMES Modeller ...
  • Výběr a implementace informačního systému 

    Horká, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro společnost SunSport s.r.o. V rámci práce jsou nejdříve představena teoretická východiska potřebná pro pochopení dané problematiky. Následně je ...