Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh a realizace webové prezentace pro logistickou firmu 

  Široká, Zuzana
  Předkládaná bakalářská práce je věnována prezentaci logistické firmy na internetu. Práce stručně seznamuje s technikou tvorby webových stránek a jejich prezentací. Součástí je i návrh na vylepšení pozice ve vyhledávačích ...
 • Návrh implementace standardů do procesu zásobování a skladovaní ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. 

  Medveďová, Klára
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení firemních standardů do procesu zásobování a skladování zásob a optimalizaci těchto procesů v pivovaru Jihlava společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh na zlepšení skladového hospodářství ve společnosti ICE invest spol.s r.o. 

  Vincens, Daniel
  Tato diplomová práce se věnuje zhodnocení a návrhům optimalizace řízení zásob ve společnosti ICE invest spol. s r.o. Teoretická část definuje základní pojmy tykající se této problematiky, jejich klasifikaci a druhy metod ...
 • Návrh optimalizace skladového hospodářství 

  Fiala, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení systému práce ve skladovém hospodářství ve firmě Thermona spol. s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh použití vybraných logistických technologií pro zefektivnění logistických procesů v oblasti dopravy a skladování 

  Páblová, Petra
  Diplomová práce se zaobírá zefektivněním logistických procesů v oblasti dopravy a skladování v obchodní společnosti, která je zaměřena na distribuci hluboce mražených potravin. Pomocí analýzy současného stavu společnosti ...
 • Návrh systému řízení zásob 

  Janečková, Kateřina
  Tato práce se zabývá návrhem optimalizace systému řízení zásob. Popisuje, jak tok zásob správně řídit, na příkladech z praxe ukazuje optimalizaci logistických činností.
 • Návrh uložení zásob v konsignačních skladech 

  Bobotová, Michaela
  Bakalárska práca obsahuje návrh riešenia efektívnejšieho a výhodnejšieho skladovania zásob od jedného čínskeho dodávateľa pre spoločnosť Schaeffler Skalica, spol. s r.o., pričom spoločnosť sa zaoberá výrobou ložísk a ...
 • Optimalizace logistických procesů ve společnosti Ferplast s.r.o. 

  Tomcsányi, Róbert
  Táto diplomová práca je zameraná na optimalizáciu logistických procesov podniku za účelom zníženia celkových nákladov. Práca je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť zahrňuje logistické trendy, ...
 • Optimalizace pohybu zboží 

  Jochec, Tomáš
  Dokument se zabývá optimalizací pohybu zboží při skladování. Podrobně se věnuje především technologiím automatické identifikace pomocí čárových kódů a RFID. Je provedeno srovnání čtecích zařízeních dostupných na českém trhu.
 • Optimalizace rozmístění dílů ve skladu 

  Pyszko, Petr
  Tato práce se zabývá optimalizací rozmístění dílů ve skladu. Řešení tohoto problému je založeno na čtyřech metodách rozmístění, jejichž klady a zápory jsou diskutovány. Efektivita těchto metod je testována pomocí simulátoru ...
 • Řízení materiálu a zásob ve stavebním podniku 

  Kladivová, Tereza
  Práce se zabývá řízením materiálu a zásob ve stavebním podniku. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována pomocí rešerší odborných publikací a norem. Přibližuje poznatky z oblasti nákupu, ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Ružbacký, Bohumil
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analyzování problémů v průběhu problémů během vyřizování průběhu zakázky ve vybrané firmě, která se zabývá zakázkovou výrobou lisovaní termoplastů vstřikováním. Součástí práce je návrh ...
 • Studie distribučního centra v obchodní organizaci u vybrané skupiny sortimentu 

  Dopirák, Miroslav
  Tato diplomová práce je věnována problematice řízení zásobovacího řetězce u vybraného sortimentu zboží. Zaměřuje se na různé způsoby řízení zásobování čerstvým masem, na pohyb zboží od výrobce ke konečnému zákazníkovi a ...