Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění golfového klubu 

    Míková, Šárka
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh vytápění a ohřevu teplé vody golfového klubu. Teoretická část popisuje ústřední vytápění kusovým dřevem a peletami. Ve výpočtové části je proveden návrh otopné soustavy, kotle a ...
  • Vytápění obytné budovy 

    Mrva, Jan
    Teoretická část se zabývá analýzou systémů vytápění pro rodinné domy. Výpočtová část se zabývá návrhem vytápění a přípravou teplé vody s využitím solárních kolektorů.