Now showing items 1-4 of 4

 • Vytápění objektu penziónu 

  Chmelíček, Patrik
  Cílem práce je návrh vytápění dvoupodlažního objektu penzionu. Objekt má tři uživatelské části, a to restauraci, bufet a obytnou část penzionu. Vytápění je řešeno kombinací podlahových konvektorů a deskovými otopnými tělesy ...
 • vytápění polyfunkčního objektu 

  Bohutínský, Zdeněk
  Cílem práce je návrh vytápění tří pater polyfunkčního domu. Objekt má tři uživatelské části a to pro bydlení, obchod a kancelářské práce. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Dále je řešen ...
 • vytápění víceúčelového objektu 

  Bublan, Tomáš
  Cílem práce je návrh vytápění dvojpodlažního víceúčelového objektu. Objekt má tři uživatelské části, a to kino, víceúčelové sály a nahrávací studio. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...