Now showing items 1-2 of 2

  • Systém včasné výstrahy před lokální povodní 

    Svoboda, Luděk
    Cílem této diplomové práce je návrh lokálního protipovodňového výstražného systému. Systém se skládá ze dvou základních typů jednotek. První jednotka je umístěna v terénu a pomocí čidel vyhodnocuje přítomnost vody v jinak ...
  • Varovný systém do automobilu 

    Rusnačko, Ivan
    Tato práce se zabývá využitím GPS modulu pro účel varovného systému. Pro implementaci daného systému bylo použito platformy FitKit. První část práce je věnována teorii k technologii GPS a protokolu NMEA. Dále je analyzována ...