Now showing items 1-1 of 1

  • Software pro online reklamace 

    Pololáník, Petr
    Tato práce se zabývá vytvářením moderních webových aplikací. Jsou rozebrané technologie, které se používají při návrhu a implementaci těchto aplikací. Práce se převážně zabývá vytvořením aplikace pro vyřizování reklamací. ...