Now showing items 1-1 of 1

  • Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů 

    Camara, Assa
    Bakalárska práca je zamerané na nájdenie a popísanie matematického modelu, ktorý rekonštruuje skutočné súčasné finančné náklady na zber a zvoz odpadu na úrovní obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré nie sú ináč dostupné a ...