Now showing items 1-2 of 2

  • Senzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vod 

    Plotěný, Miroslav
    Cílem diplomové práce je prostudovat a navrhnout vhodné senzory, kterými je možné monitorovat standardní provoz menších čistíren odpadních vod. Nahradily by tak jednu velkou centrální čistírnu odpadních vod, s minimalizací ...
  • Vliv termické dezintegrace kalu na jeho další zpracování 

    Žerava, Zdeněk
    První část diplomové práce je věnována problematice produkce kalů, přehledně hodnotí nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující výběr způsobů nakládání s kaly a porovnání nakládání s ...