Now showing items 1-2 of 2

  • Vsakování srážkových vod 

    Kračman, Martin
    Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...
  • Water quality comparison for various drainage systems for 2000 equivalent population 

    Hluštík, Petr; Raclavský, Jaroslav (IOP Publishing, 2020-02-07)
    The article deals with the comparison of wastewater quality in gravity and alternative drainage systems. The gravity drainage systems include combined and sanitary sewerage systems, the alternative systems encompass pressure ...