Now showing items 1-8 of 8

 • Dřevostavby s použitím přírodních tepelných a zvukových izolací 

  Ambrožová, Elena
  Disertační práce se zabývá tepelně technickými parametry přírodních izolací. V současnosti je navíc celosvětovým trendem ve výstavbě snižování spotřeby energie na vytápění, klimatizaci, popřípadě s provozními zařízeními v ...
 • Influence of Plasma-Activated Water on Physical and Physical–Chemical Soil Properties 

  Šimečková, Jana; Krčma, František; Klofáč, Daniel; Dostál, Lukáš; Kozáková, Zdenka (MDPI, 2020-08-22)
  Recently, the bactericidal and fungicidal effects of plasma-activated water (PAW) have been confirmed for its application in agriculture. Although the PAW application is beneficial in plant growth, no information is available ...
 • Měření infiltrace v terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru 

  Vláčilíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá měřením infiltrace MiniDiskovou metodou a jejím vyhodnocením, ale i rozborem neporušeného půdního vzorku, pomocí kterého se dá posoudit kvalita půdy. Měření probíhalo ve dnech 30.4.2019, 4.5.2019, ...
 • Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací 

  Kropáč, Pavel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá vznikem, rozdělením a recyklací stavebního a demoličního odpadu. Následně se zabývá recykláty vyrobených z těchto stavebních a demoličních odpadů a jejich možným uplatněním v ...
 • Slinovací aktivita živců a jejich alternativ 

  Votava, Petr
  Cílem této bakalářské práce je porovnat slinovací aktivitu živců, které jsou nejčastěji používané tavivo v keramice, s jejich alternativami jako jsou lomové odprašky a kostní popel. Teoretická část popisuje proces slinování, ...
 • Studium vysokopevnostních betonů s ohledem na současný vývoj a využití ve stavebnictví 

  Vobinušková, Kristýna
  Bakalářská práce popisuje současný stav poznání výzkumu a vývoje v oblasti vysokopevnostních betonů - HSC. V teoretické části je popsána historie vývoje HSC a jejich základní vlastnosti. Dále jsou zde popsány jednotlivé ...
 • Trvanlivost směsných recyklátů v podloží vozovek 

  Lorenc, Daniel
  Bakalárska práca rieši využitie zmiešaného recyklátu v podloží vozoviek. Podrobne sa zaoberá výhodami a nevýhodami jeho využitia. Hlavne sleduje negatívne vlastnosti, ako nasiakavosť a namŕzavosť, a zisťuje ich závislosť ...
 • Vlastnosti recyklovaných kameniv používaných do pozemních komunikací 

  Sokolová, Veronika
  Teoretická část práce se zabývá popisem výroby, vlastností a charakteristik recyklovaného kameniva a z toho vyplývajícího zhodnocení z hlediska vhodnosti jeho použití při stavbě pozemních komunikací. Praktická část práce ...