Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy 

    Hedvíček, Michal
    Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných ...