Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování jakosti pitné vody v České republice 

    Zelníček, Pavel
    V první části bakalářské práce zpracovávám kvalitu pitné vody, její monitoring, vybrané ukazatele, legislativní požadavky a jejich historický vývoj. Ve druhé části hodnotím vybrané ukazatele po dobu 4 let na základě ...
  • Teplonosné látky tepelných soustav 

    Ženožička, Filip
    Předmětem této diplomové práce jsou teplonosné látky tepelných soustav a návrh vytápění a přípravy teplé vody v administrativním domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu ...