Now showing items 1-20 of 27

 • Alternativní zdroje energie pro RD 

  Buráň, Petr
  V této bakalářská práci se budeme zabývat alternativními zdroji energie pro rodinný dům. Práci jsme rozdělili do dvou hlavních částí. První část je rešerše, ve které si postupně představíme různé zdroje energie a popíšeme ...
 • Armatury v otopných soustavách 

  Klus, Lukáš
  Tématem této diplomové práce jsou armatury v otopných soustavách a je rozdělena celkem na tři části. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině. Druhá část je výpočtová a výkresová a řeší návrh vytápění a ...
 • The Development Of The Model Of PV System For Electric Water Heating 

  Sochor, Tomas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Generally, this paper informs about a concepts of the system for electric water heating which contains photovoltaic (PV) panels. Furthermore, the paper describes chosen concept in detail and it shows proposed model in ...
 • Měření a regulace počítačem řízených solárních systémů: Vizualizace energetických systémů 

  Vlčnovská Kotlíková, Silvie
  Tato práce se zaměřuje na studium a hodnocení provozu reálného solárního systému. Byla provedena analýza konkrétního technologického komplexu a navržen systém měření uzlových parametrů. Bylo provedeno propojení řídící ...
 • Měření teploty bazénové vody 

  Moravec, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením teploty bazénové vody, ovládáním jejího ohřevu a přenosem naměřených dat na dálku do počítače či mobilního zařízení. Zahrnuje popis měřicího zařízení, jeho funkci a návrh možné ...
 • Návrh solárního systému pro rodinný dům 

  Kundrát, Roman
  Cílem předkládané bakalářské práce je návrh solárního systému a jeho parametrů pro zadaný rodinný dům s ohledem na různá využití tepla přicházejícího do zařízení ve formě slunečního záření. Na základě literární studie, ...
 • Návrh systému vytápění administrativní budovy 

  Vítek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřev teplé vody pro administrativní objekt v Ostravě. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy, sklady a ...
 • Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu 

  Dokoupilová, Bára
  Tato diplomová práce se zabývá využitím biotermální energie uvolňující se při rozkladných procesech v kompostu. Cílem práce je vysvětlit principy vzniku tepla v kompostu, shrnout možnosti jeho odběru a navrhnout vhodné ...
 • Rozvod vody v hotelu 

  Březinová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a dimenzováním vnitřního vodovou, včetně přípravy teplé vody, a vodovodní přípojky v hotelu s restauračním provozem. V této práci jsou porovnány čtyři varianty přípravy teplé vody v tomto ...
 • Rozvody teplé vody s využitím topných kabelů 

  Březinová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá rozvody teplé vody s využitím topných kabelů. Tato práce je rozdělena do tří částí. Nejprve je představena především funkce topných kabelů, poté je dimenzován vnitřního vodovod u dvou rozdílných ...
 • Srovnávací studie fototermického a fotovoltaického způsobu ohřevu teplé vody 

  Junas, Milan
  Hlavnou témou tejto bakalárskej práce je porovnanie dvoch spôsobov ohrevu vody, ktoré využívajú k ohrevu energiu získanú so slnečného žiarenia a to fototermickým a fotovoltaickým spôsobom. Obidva systémy sú v práci porovnané ...
 • Systémy se stěnovým vytápěním 

  Bendová, Martina
  Tato práce se zabývá tématem „Systémy se stěnovým vytápěním“. Na toto téma je zpracována teoretická část. Dále experimentální část, která se zabývá měřením stěnového vytápění a porovnáním výsledků se softwarem CalA. Následně ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Šťastný, Radek
  Téma diplomové práce je zaměřené na technické zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Konkrétně se jedná o starší objekt ze 70. let minulého století sloužící pro sportovní a kulturní účely. K objektu ...
 • Teplovzdušné vytápění a chlazení rodinného domu 

  Rodková, Daniela
  Tato bakalářská práce řeší optimalizaci vnitřního mikroklima rodinného domu, ke kterému je přidružena soukromá bazénová hala. V rodinném domě je navržena vzduchotechnika pro hygienickou výměnu vzduchu, chladivový systém ...
 • Tlakové ztráty v otopných soustavách 

  Švanda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tlakovými ztrátami v otopných soustavách. Práce je členěna do tří částí. První část je teoretická a zabývá se vznikem tlakových ztrát. Pojednává o vlastnostech kapaliny, které mají vliv na ...
 • Tvorba modelu systému FVE – elektrický ohřev užitkové vody 

  Sochor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem modelu fotovoltaické elektrárny pro ohřev užitkové vody v programu PSCAD. V teoretické části práce je proveden rozbor zapojení fotovoltaických systémů vzhledem k distribuční soustavě. Poté je ...
 • Úspory ve vytápění budov 

  Rokůsek, Petr
  Diplomová práce se teoreticky v části A zabývá řešením úspor na vytápění a ohřevu teplé vody. Zkoumá vliv jednotlivých úsporných opatření na celkovou potřebu a spotřebu tepla, jejích energeticko-ekonomický dopad a porovnává ...
 • Vytápění azylového domu 

  Gongolová, Klára
  Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v azylovém domě v Havířově. Jedná se rekonstruovaný zděný dům, který má dvě podlaží. K objektu dále přilehlá kuchyně s dílnou. Ve výpočtové části ...
 • Vytápění bytového komplexu 

  Míková, Šárka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vytápění a zásobníkového ohřevu teplé vody v bytovém komplexu. Pro tři varianty zdrojů tepla (plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo a elektrokotel) je vyhodnocena jejich ...
 • Vytápění bytových domů 

  Tichá, Hana
  Předmětem diplomové práce je technické řešení vytápění dvou bytových domů. Projekt je řešen ve dvou variantách. V první variantě jsou zdrojem tepla kotle na pelety, ve druhé variantě jsou zdrojem tepla tepelná čerpadla typ ...