Now showing items 1-3 of 3

 • Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Maceček, Roman
  Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v polyfunkčním domě 

  Tůmová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá retenčními nádržemi a vsakovacími zařízeními, konkrétně jejich návrhem a provedením s ohledem na platné předpisy a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace zdravotnického zařízení 

  Petrová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část se zabývá řešením problému s bakterií legionella, konkrétně jak jí předcházet a jak se zachovat v případě ...