Now showing items 1-1 of 1

  • Řezání vodním paprskem 

    Odehnal, Ondřej
    Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...