Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh objektu využívajícího alternativní materiály se zohledněním požadavků na trvale udržitelný rozvoj 

  Dvořák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem studie malého rodinného domu, při jehož výstavbě jsou použité alternativní stavební materiály. První část práce se v teoretické rovině věnuje světové, evropské a české legislativě, ...
 • Obnova a rekonstrukce malé vodní nádrže 

  Pavlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou malých vodních nádrží a jejich vodního hospodářství. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh obnovy malé vodní nádrže. V ...
 • Obslužný provoz jaderné elektrárny 

  Krutiš, Petr
  Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které ...
 • Sídlo firmy Dlabaja a.s. 

  Dlabaja, Adam
  Projektová dokumentace, zpracovávána v rámci diplomové práce, řeší novostavbu administrativní budovy stavební firmy v obci Lukov u Moravských Budějovic. Budova je vyhotovena tradiční zděnou technologií z cihelných tvarovek ...
 • Studie hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění 

  Kiszová, Radka
  Bakalářská práce je zaměřená na hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění. Práce je z části koncipována jako literární rešerše v oblasti čištění a znovu využití dešťových a odpadních ...
 • Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín 

  Panáčková, Miroslava
  Táto diplomová práca je zameraná na urbanistické riešenie vybraného územia v obci Strachotín a architektonický návrh objektu zasadeného v danej lokalite. Cieľom návrhu je prepojiť objekt s ohľadom na okolitú krajinu a ...
 • Využití GPU pro akceleraci optimalizace systému vodních děl 

  Marek, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací řízení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Vycházíme z dizertační práce Ing. Pavla Menšíka Ph.D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Jako optimalizační ...