Now showing items 1-2 of 2

  • Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu 

    Hoza, Martin
    Při výstavbě vodovodu Střelice je potřeba překonat těleso dálnice D1. Diplomová práce se zabývá návrhem podchodu dálnice s využitím bezvýkopových technologií. Zvolena je kombinace hydraulického protlačování a štítování. ...
  • Využití srážkových vod v areálu firmy 

    Novotný, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem využití srážkových vod v areálu firmy a návrhem zdravotně technických instalací v nově budovaném objektu školicího střediska a skladovacího prostoru. V teoretické části je popsána ...