Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza spotřeby vody ve vodovodní síti Valašského Meziříčí 

  Fučík, David
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou časové řady odtoků z vodojemu a vyhodnocením minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti města Valašské Meziříčí. V teoretické části této práce byla zpracována rešerše české i ...
 • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

  Krupicová, Simona
  V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Růžička, Pavel
  Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném bytovém domě. Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními podlažími bez podsklepení. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vajda, Matouš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část se zabývá materiály potrubí, dilatací a její kompenzací. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v polyfunkčním objektu 

  Peřinová, Jitka
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném polyfunkčním objektu. Objekt je nepodsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním patře se nachází bistro, ke kterému ...