Now showing items 1-20 of 33

 • Apartmány - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hošek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalace v apartmánech. Objekt je situován v Otrokovicích. Jde o nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími. V teoretické části je pojednáno o ...
 • Automatic Water System of Greenhouse 

  Prokop, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The objective of this thesis is a design of automatic water system of greenhouse, which will be able measure temperature, relative humidity of air and soil. System will control air and water management based on these values.
 • Budova pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Opatřilová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu zdravotně technických a plynovodních instalací s důrazem na místní přípravu teplé vody. Úvodní část práce popisuje teoretickou oblast se zaměřením na způsoby místní ...
 • Kontrolní a regulační systém skleníku 

  Prokop, Martin
  Předmětem této práce je návrh automatického zavlažovacího systému pro skleník, který bude schopen měřit teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a vlhkost půdy. A na základě těchto hodnot ovládat větrání a zavlažování.
 • Návrh zdravotně technických instalací v hotelu 

  Klučáková, Tereza
  Bakalářská práce je na téma Návrh zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část se zabývá lapáky tuků a odlučovači lehkých kapalin, jejich funkcí a návrhem. Výpočtová část řeší návrh kanalizace a vnitřního ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Využití srážkových vod v průmyslovém objektu 

  Vacek, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických instalací a plynovodních zařízení v průmyslovém objektu. Teoretická část řeší využívání srážkových vod v objektu jako vody provozní a experimentální stanovení průtoku a ...
 • Využití srážkových vod ve sportovním a kulturním centru 

  Bardonová, Hedvika
  Diplomová práce je zaměřena na využívání srážkových vod ve sportovním a kulturním centru a s tím související vypracování projektu zdravotně technických instalací. Teoretická část je zaměřena na představení problematiky ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace chaty v Krkonoších 

  Petras, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na zdravotne technické a plynovodné inštalácie v horskej chate. Teoretická časť sa zaoberá požiadavkami na pitnú vodu, výtokovými armatúrami, kanalizáciou, využitím dažďovej vody, odvodom a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

  Cigánková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově s prodejnou 

  Polický, Robin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část řeší téma používaných materiálů pro výrobu potrubí a vhodnost použití na základě vlastností materiálu. Výpočtová a projektová ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Štefánek, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v novostavbě bytového domu v městě Jedovnice na ulici Na Větráku. Bytový dům má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s celkem 26 ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Měrka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě v Praze. Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Měrka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě v Brně. Jedná se o bytový dům se šesti nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě se sociálními byty 

  Kucharik, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v domě se sociálními byty v Uničově. Jedná se o třípodlažní dům s jedním podzemním podlažím. Byty se nachází ve dvou nadzemních podlažích. V teoretické ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v obytné budově 

  Vaněk, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě se zdravotnickým zařízením . Teoretická část je zaměřena na téma předstěnové instalační systémy, ve které se řeší vhodnost využití ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v přístavbě průmyslového závodu 

  Moštěk, Jan
  Daná bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace pro zadaný objekt administrativní budovy, které bude provedena, jako novostavba k halovému objektu v průmyslovém areálu. V teoretické části ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale 

  Bardonová, Hedvika
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a výtokovými armaturami, zejména armaturami se samočinným uzavíráním. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu fotbalových šaten 

  Zumr, David
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace v budově sportovního klubu. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a tzv. chytrými armaturami, které lze řídit a sledovat vzdáleně přes ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v penzionu pro seniory 

  Benková, Erika
  Předmětem diplomové práce je návrh zdravotně technických instalací v penzionu pro seniory v katastrálním území města Hodonín. Objekt se nachází na rovinatém terénu. Penzion pro seniory je navrhnutý jako čtyřpodlažní objekt ...